Home > Het trouwe klanten programma van SuperSmart

Het trouwe klanten programma van SuperSmart

Aanzienlijke, langdurende voordelen voor onze trouwe klanten !

We hebben veel klanten die ons bijzonder trouw zijn: maand na maand, jaar na jaar kopen ze een groot deel van hun voedingssupplement bij SuperSmart®. We hebben altijd geprobeerd een manier te vinden om deze loyaliteit te belonen, met name door middel van jaarlijkse aanbiedingen waar veel klanten halsreikend naar uitkijken. Dankzij onze groeiende productie zijn we nu in staat een innovatief programma aan te bieden dat uniek is binnen onze industrie, en dat onze klanten de mogelijkheid geeft te profiteren van permanente en steeds oplopende kortingen op al hun bestellingen. Dit betekent: hoge kortingen die steeds doorgroeien. Het programma is zeer eenvoudig:

Nadat u voor 500 euro heeft gekocht, profiteert u van een korting van 10 % op uw volgende bestellingen
Nadat u voor 1.000 euro heeft gekocht, profiteert u van een korting van 15 % op uw volgende bestellingen
Nadat u voor 1.500 euro heeft gekocht, profiteert u van een korting van 20 % op uw volgende bestellingen
Nadat u voor 2.000 euro heeft gekocht, profiteert u van een korting van 25 % op uw volgende bestellingen


De regels van het programma

Dit programma is van toepassing op producten uit de catalogus van SuperSmart®, besteld per post, telefoon, fax, of via de site www.supersmart.com of www.super-nutrition.com
- Iedere persoon die ouder dan 18 jaar is en klant is van SuperSmart®, kan van dit programma profiteren. Bedrijven, organisaties en andere eenheden zijn uitgesloten van het programma.
- De kortingen en de bijbehorende aankoopbedragen mogen niet tussen klanten onderling worden uitgewisseld.
- Het aankoopbedrag wordt berekend inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
- De kortingen van het programma kunnen worden vermeerderd met een permanente korting van 5 % voor leden van de 'supersmartclub' (zij doen al hun bestellingen via de site www.supersmart.com, en krijgen ons maandelijkse nieuws niet op papier toegestuurd). De maximale korting is 30 %.
- De kortingen van het programma gelden niet in combinatie met andere, reeds bestaande kortingen (commerciële- of beroepskorting, voorraadopruiming, speciale aanbiedingen etc.). De aankoopbedragen van producten waarvoor reeds een andere korting geldt, tellen niet mee voor het trouwe klanten programma.
- De aankopen die u via het abonnement bestelt worden toegevoegd aan de aankopen van het trouwe klantenprogramma. De kortingen worden echter niet bij elkaar opgeteld, en alleen de korting van het abonnement is van toepassing.
- De voordelen van het trouwe klanten programma van SuperSmart® en de voordelen van het programma van supplementverstrekkers op SmartPrescription, sluiten elkaar uit. Aankopen die worden gedaan via www.smartprescription.com of via de voorschrijvende leden van het SmartPrescription-programma, geven geen recht op korting via het trouwe klanten programma van SuperSmart®.
- De aankoop van boeken valt buiten het trouwe klanten programma.
- De kortingen blijven geldig tijdens de gehele looptijd van het trouwe klanten programma.
- Het totale aankoopbedrag is uitsluitend gebaseerd op de betaalde bestellingen (bijv. op het moment van ontvangst van de cheque in geval van betaling via cheque).
- De overgang van een drempelbedrag naar het volgende drempelbedrag vindt nooit plaats binnen een bestelling. Bijv.: u plaatst een bestelling, en overschrijdt hiermee de drempel voor het totale aankoopbedrag van 1 000 €. De korting van 15 % gaat pas in bij de volgende bestellingen, wanneer alle voorgaande bestellingen zijn betaald.
- Klanten kunnen hun account (totale inkoopbedrag en kortingsbedrag) raadplegen op www.supersmart.com; log in bij Mijn account, en kijk op het tabblad kortingen, of bel met +352 264 955 25
- SuperSmart® behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het trouwe klanten programma te wijzigen of eenzijdig te beëindigen. SuperSmart® zal al het mogelijke doen om zijn klanten te waarschuwen voordat het programma beëindigd wordt. SuperSmart® draagt geen enkele geldelijke, wettelijke of andere verantwoordelijkheid voor een wijziging of verwijdering van het programma.
- Het trouwe klanten programma (plus de berekening van het aankoopbedrag), is op 8 november 2005 van start gegaan.