Home > Wetenschappelijk Onderzoek > Epitalon 3 mg
Epitalon 3 mg

Epitalon 3 mg

60 tabletten voor onder de tong
op voorraad
Krachtige, wetenschappelijk aangetoonde verjongende effecten, nu voor iedereen beschikbaar!
149.00 €
(173.64 US$)
In winkelmand
Activeert de telomerase

¤ Het speelt zich allemaal af in de celkernen, op de dubbele DNA-strengen. Aan de uiteinden van deze DNA-strengen bevinden zich de telomeren. De telomeer heeft als functie het beschermen van het genoom tegen het informatieverlies dat veroorzaakt wordt door celdeling. Dit proces leidt tot de verkorting van de chromosomen. Helaas is het onontkoombaar dat telomeren korter worden, omdat bij elke celdeling hun replicatie incompleet is. Naarmate er meer celdelingen plaatsvinden, of de oxidatieve stress toeneemt zullen de telomeren in een hoger tempo korter worden. Vanaf een bepaalde kritieke afmeting van een telomeer sterft een cel langzaam af. In verschillende onderzoeken is aangetoond dat een progressieve verkorting van de telomeren nauw verband houdt met vele ouderdomsgerelateerde ziektebeelden (cardiovasculaire aandoeningen, infectieziekten, etc.) en het zou dan ook een goede voorspeller zijn voor vroegtijdige sterfte van ouderen.

¤ Telomeren kunnen dan ook worden beschouwd als een betrouwbare biologische klok, die na verloop van tijd de lichamelijke veroudering en de dood aankondigt. Er bestaat echter een enzym, telomerase genaamd, dat het proces van de afbraak van telomeren omkeert. Telomerase zorgt namelijk voor de aanmaak en de groei van telomeren, en herstelt zo het DNA. Na verloop van tijd stokt de aanmaak van dit enzym echter.

¤ Met een stof die in staat is de telomerase te stimuleren, kunnen we de hoop koesteren dat de cellen die kritieke limiet passeren en zich kunnen blijven vermenigvuldigen. Zo ontsnappen we aan een schijnbaar onvermijdelijk verouderingsmechanisme…

¤ Russische onderzoekers hebben een tetratripide ontdekt die in staat is de aanmaak van telomerase in cellen opnieuw te activeren, waardoor de telomeren worden hersteld en het gehele lichaam een verjongingsproces ontgaat. De veroudering wordt bij de bron aangepakt.

¤ Deze belangrijke ontdekking hebben we te danken aan twee onderzoekers. Pr Vladimir Dilman schreef in 1992 al samen met Dr Ward Dean samen een stuk genaamd 'The neuroendocrine theory of aging and degenerative disease' dat de biopeptide epithalamine de levensduur bij ratten kon verlengen met 25%. Professor Vladimir Khavinson, gerontoloog en voorzitter van de gerontologische organisatie van de Wetenschappelijke Academie in Moskou en het Instituut voor Bio-regulatie in Sint Petersburg, heeft deze eerste resultaten bevestigd in de vele onderzoeken die hij daarna heeft uitgevoerd.

¤ Deze onderzoekers zijn van mening dat de verlenging van het leven het resultaat zou kunnen zijn van de werking van verschillende biopeptides die onderling verbonden zijn via peptideverbindingen.

¤ Deze peptides zijn natuurlijke bio-regulatoren die niet alleen een stimulerende invloed hebben op de celdeling, maar die eveneens de hersenactiviteit stimuleren. Ze ondersteunen zelfs mechanismen die zorgen de verkleining van tumoren.

¤ De onderzoeken van Pr Khavinson bij ouderen hebben aangetoond dat deze biopeptides de fysiologische functies verbeteren, en de sterfte na vijftien jaar met bijna 50% doen afnemen.

¤ In feite heeft Pr Khavinson aangetoond dat de interactie tussen de biopeptides en het DNA op epigenetisch niveau de functies beïnvloedt die verantwoordelijk zijn voor de onbalans in de homeostase. Door deze onbalans te herstellen zou men er in slagen de levensverwachting te verhogen: men werkt immers in op processen die aan de basis staan van de verschillende levensfases en aan de ontwikkeling van deze fases.

¤ De meest bestudeerde biopeptide, die bekend is onder de naam epithalamine, wordt uitgescheiden door de epifyse. De klier scheidt eveneens melatonine uit.

¤ Epitalon is een synthetische vorm van dit eiwit, bestaande uit vier aminozuren (tetrapetide: L-alanyl-l-glutamyl-l-asparagyl-glycine). Het heeft een beschermende werking tegen veroudering, en het kan oraal worden ingenomen, onder de tong worden gelegd, intraveneus worden toegediend of plaatselijk in de neus worden aangebracht. Het werkt in op de genetische klok

Op basis van de vele onderzoeken en proeven met epitalon, die al meer dan vijfendertig jaar uitgevoerd worden, wordt de genetische klok als het ware teruggezet op nul: de cellen krijgen wederom het vermogen om zich te vermeerderen en te vernieuwen, waardoor het lichaam de weefsels kan repareren, het immuunsysteem kan herstellen en de functies van de organen op een optimaal niveau kan houden.

Beïnvloeding van de biomarkers van veroudering, van de levensverwachting en van de kans op het spontaan ontstaan van tumoren bij muizen

¤ In een onderzoek werden muizen vanaf een leeftijd van drie maanden tot aan hun natuurlijke dood elke maand op vijf achtereenvolgende dagen behandeld met de tetrapeptide epitalon (Ala-Glu-Asp-Gly).

¤ 108 muizen werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg epitalon, de andere kreeg een placebo. Uit de resultaten in dit onderzoek bleek dat de toediening van epitalon ervoor zorgde dat de verkorting van de chromosomen in cellen van het beenmerg minder vaak voorkwam, en dat de stof de levensduur van de langstlevenden met 13,3% verlengde, en de maximale levensduur met 12,3%. Epitalon zorgde ervoor dat er zich geen leukemie ontwikkelde, hetgeen bij de muizen van de controlegroep wel het geval was. De gegevens uit dit onderzoek lijken een antiverouderingseffect van epitalon aan te tonen. Daarnaast tonen de resultaten de veiligheid van de stof aan wanneer het langere tijd wordt ingenomen.

¤ Met andere woorden, als uw lichaam 'geprogrammeerd' is om de leeftijd van tachtig jaar te bereiken, dan kunt u met behulp van epitalon negentig of ouder worden en daarbij goed gezond blijven.

¤ Bij een experiment dat zeven jaar lang uitgevoerd werd onder een groep senioren (de eminente leden van de Russische Academie voor Wetenschappen) werd aangetoond dat een dagelijkse injectie met epitalon gedurende tien dagen, om het half jaar, bij een groot aantal leden zorgde voor een langer leven. In vergelijking met de controlegroep, die geen epitalon kreeg toegediend, was de sterfte met 30 tot 50% afgenomen.

Verbetert de reactie van het immuunsysteem tijdens de veroudering
De afname van de expressie van gamma-interferon door de lymfocyten tijdens het ouder worden is een van de processen die leidt tot een zwakker immuunsysteem bij ouderen. Volgens een studie beschikt epitalon over het vermogen om de groei van lymfocyten in de thymus van oudere personen te stimuleren. Zo kan de beschermende werking van deze peptide voor het immuunsysteem worden verklaard door zijn stimulerende werking op de aanmaak van T-cellen.

Het remt de spontane ontwikkeling van borstkankertumoren
Tijdens experimentele testen bij muizen kon duidelijk worden aangetoond dat epitalon een remmend effect had op de spontane ontwikkeling van borstkankertumoren bij muizen. Het lijkt erop dat de tumorbestrijdende werking van epitalon voor een deel te verklaren is door de negatieve regulering van de expressie van bepaalde genen voor klierbuisvormende borstkanker.

Op basis van de verschillende, bij dieren uitgevoerde onderzoeken is duidelijk geworden dat de inname van epitalon nog meer gunstige effecten voor het lichaam heeft:
    • Het heeft een regulerend effect op de aanmaak van melatonine en cortisol bij ouder wordende apen. Het zorgt er dan ook voor dat het 24-uursritme voor de afgifte van cortisol wordt genormaliseerd.
    • Het zorgt voor het behoud van de morfologische structuur van de pigmenthoudende epitheelcellen, waardoor het de afbraak ervan tegengaat.
    • Het remt bij de tumorgroei van tumoren in darmen bij ratten en stimuleert de apoptose van kankercellen.
    • Het kan worden beschouwd als een effectieve beschermer van het vrouwelijke voortplantingssysteem bij ratten, en het gaat de achteruitgang van de voorplantingscycli tegen.
Tot nu tot was epitalon nauwelijks bekend in de westerse wereld, en was het uitsluitend beschikbaar in onderzoekscentra en innovatieve medische centra. Nu is de stof voor iedereen beschikbaar in de vorm van tabletten voor onder de tong. Een stabiele vorm van de stof die optimaal wordt geabsorbeerd en die gemakkelijk is in te nemen.

-- Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG, België) beschouwt dit product als een medicijn. Voor de import naar België is autorisatie vooraf noodzakelijk. --
Epitalon (L-alanyl-L-alpha-glutamyl-L-alpha-aspartylglycine) 3 mg
Overige ingrediënten: erytritol, sorbitol, stearinezuur, pepermuntsmaak, stevia-extract.

Uitsluitend bedoeld voor onderzoek

Ook verkrijgbaar bij Super-Nutrition:

op voorraad
Een supplement van phenibut bevordert euforie en sereen gevoel

39.00 €

60 Plant. caps.
Beperkte hoeveelheid
Een herstellende stof die littekenvorming en genezing versnelt

48.00 €

60 tabletten
Beperkte hoeveelheid

58.00 €

60 tabletten voor onder de tong
Beperkte hoeveelheid
Een enorme stap voorwaarts voor de hoop op een langer leven

43.00 €

100 ml

Onlangs geraadpleegde artikelen